HET BESTUUR.

Het Bestuursorgaan neemt verantwoordelijkheden op voor een termijn van 3 jaar.
Laatste verkiezing vond plaats op 13 november 2018 waar een voltallig nieuw bestuur werd verkozen.

Het bestuur is slechts een deel van het geheel. Verscheidene comités, vrijwilligers en sympathisanten zorgen samen met al onze leden dat de club draait zoals het hoort. Wij zijn Tennisclub Linkeroever.