HUISREGLEMENT TCLO.

Intern reglement.

 

PDF versie

 

 

Door betaling van het lidgeld kan er worden toegetreden tot Tennisclub Linkeroever Antwerpen vzw (verder TCLO genoemd) en aanvaardt je het hiernavolgende clubreglement.

 1. Ieder clublid krijgt een strikt persoonlijke lidkaart, verplicht voorzien van een persoonlijke foto. Deze lidkaart dient op eenvoudig verzoek van een verantwoordelijke van de club (bestuursleden en/of uitbating) getoond te worden.

 2. Tennissen is uitsluitend toegelaten wanneer de persoonlijke lidkaart op het spelersbord van de club bij het voorziene uur en terrein heeft opgehangen.

 3. De lidkaart mag slechts opgehangen worden door het lid zelf, na aankomst in het clubhuis, op het uur dat hij/zij wil spelen. Daarna moet de speler op de terreinen van de club aanwezig blijven, zoniet vervalt het recht op de speelbeurt en zal de lidkaart worden verwijderd door bestuursleden en/of uitbating.

 4. Bij aanvang van het spelen, dienen alle lidkaarten op het bord te hangen van alle spelers die op het terrein aan het tenissen zijn.

 5. Het is niet toegelaten, als het voorziene speeluur reeds is aangevangen, zich bij een enkelspel te hangen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de spelers die reeds op het terrein stonden.

 6. Voor de clubkampioenschappen, interclub-matchen, vriendenclubs en organisaties dewelke zijn toegestaan door het bestuur, kan een afwijkende inschrijvings- en reserveringsprocedure worden voorzien. Deze tijdelijke afwijkende procedure zal vooraf door het bestuur worden geafficheerd en goedgekeurd. Een terrein voorbehouden voor deelname aan een match in het kader van zulk een georganiseerd evenement, kan dus enkel binnen de voorziene richtlijnen die door het bestuur worden bepaald. In dit geval dien je 5 minuten vooraf aanwezig te zijn of de reservatie vervalt. Het bestuur bepaalt hoeveel beschermde wedstrijden mogen ingelast worden voor deze georganiseerde evenementen.

 7. Reservaties:

  1. Online reservaties mogelijk via de website van Tennis Vlaanderen of via deze pagina.

  2. Er zijn geen reservaties mogelijk als deze de georganiseerde activiteiten van het bestuur tijdens de week kunnen hinderen.

  3. Er mag door éénzelfde persoon slechts 2 keer per week een reservatie online geboekt worden. Een enkelspel en een dubbelspel worden aanzien als twee reservaties.

  4. Een reservatie die niet doorgaat, gelijk om welke reden, kan niet hernomen worden tijdens diezelfde week.

  5. Alle personen die op het terrein staan MOETEN op het online reservatieblad vermeld staan. Dames gebruiken daarbij steeds hun meisjesnaam.

  6. Reserveren met een gast is niet mogelijk.

  7. Bij overtreding van deze voorschriften wordt het betrokken lid gestraft met uitsluiting tot reserveren.

 8. Er mag enkel in volledige tenniskledij gespeeld worden. Zonder aangepast specifiek tennisschoeisel is het verboden op de terreinen te komen.

 9. Na het beëindigen van de speelbeurt dient het volledige veld gekeerd te worden. Dit om het veld proper achter te laten voor de volgende spelers en om de kwaliteit van de velden optimaal te houden.

 10. Het is toegestaan een half uur voor het effectieve aanvangsuur te starten indien het terrein volgens het spelersbord vrij is.

 11. Elke speler moet zich tijdens zijn speelbeurt op het specifiek terrein bevinden waarvoor hij zijn persoonlijke lidkaart heeft gehangen; elke speler staat op het respectievelijk terrein waarvoor de persoonlijke lidkaart op het bord hangt, zonder uitzondering. Je hangt ook je persoonlijke lidkaart als je les neemt, reserveert of een enkeling of een groepje van drie aan een tennispartner helpt.

 12. Bestuursleden, VZW leden en/of uitbating mogen zo nodig lidkaarten verhangen en de spelers op hun fout wijzen als het reglement wordt overtreden.

 13. Het bestuur heeft het recht tornooien en wedstrijden in te richten dewelke enkel voorbehouden zijn aan de leden die zich hiervoor vooraf hebben ingeschreven.

 14. Elk terrein wordt slechts voorbehouden voor één enkel uur. Spelers die pas een terrein verlaten hebben, mogen hun lidkaart slechts terug ophangen nadat de voorziene speelduur volledig verstreken is. Deze spelers mogen echter geen leden die tijdens hetzelfde speeluur op het terrein stonden, van hun terrein verwijderen indien deze nog verder wensen te spelen. Na afloop van de speelbeurt wordt de lidkaart meegenomen door het lid.

 15. De leden mogen een gast (= persoon dewelke geen lid is van TCLO tijdens het lopend seizoen) meebrengen om mee te spelen. Eenzelfde persoon mag per lopend seizoen slechts vijf maal als gast spelen, ongeacht wie hen uitnodigt. Ze mogen slechts spelen als er terreinen vrij zijn, d.w.z. de clubleden die wensen te spelen hebben voorrang.
  De gast dient zich in gezelschap van het uitnodigende lid vooraf aan te melden bij de uitbater. De gast koopt vervolgens een gastkaartje (= dagpas) bij de uitbater aan 6 Euro per persoon. Het gastkaartje mag slechts 5 minuten voor het voorziene speeluur opgehangen worden.

 16. Het bestuur kan ten allen tijde supplementaire en/of tijdelijke maatregelen uitvaardigen.

 17. De spelers dienen steeds het terrein te verlaten wanneer het bestuur of een door hen daartoe aangeduide terreinverantwoordelijke oordeelt dat er onderhoudswerken nodig zijn. Verder keert ook iedere speler het terrein bij het verlaten ervan na elke speelbeurt. Bij droog weer wordt voldoende tijd voorzien voor het grondig spuiten van de terreinen, en dit volgens de noden bepaald door het bestuur of een door hen daartoe aangeduide terreinverantwoordelijke.

 18. Het bestuur heeft het recht onregelmatigheden te bestraffen met schorsing of uitsluiting.

 19. A-leden, jeugdleden, studenten, S2T- en C2T-leden mogen tijdens alle openingsuren spelen op alle terreinen.
  B-leden mogen enkel tijdens weekdagen spelen tot 17:30u op terreinen 4, 5 en 6 en tot 18:00u op terreinen 1, 2, 3, 7 en 8. Spelen in het weekend of weekdagen na respectievelijk 17:30u / 18:00u. B-leden kunnen desgewenst buiten de toegelaten uren als gast spelen.

 20. Spelers van een beschermde wedstrijd (= reservatie, vriendenclubs, clubkampioenschap, interne competitie en organisaties) mogen voor de wedstrijd hun lidkaartje hangen maar dit maximum 45 minuten voor aanvang van het gereserveerde uur.

 21. Wedstrijden in het kader van de clubkampioenschappen, interclub-matchen, vriendenclubs en organisaties dewelke zijn toegestaan door het bestuur mogen door de betrokkenen steeds tot het einde gespeeld worden ook al loopt de betrokken match uit in het volgende speeluur. Uitzondering voor laddertornooi waar de wedstrijd maximaal 1 uur duurt inclusief opwarming.

 22. Honden zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

  1. Honden dienen steeds kort aangelijnd te zijn (max 1,5 meter).

  2. De begeleider van de hond dient de hond steeds onder controle hebben en houden.

  3. De begeleider van de hond dient bijzonder oplettend te zijn wanneer er kinderen in de nabijheid zijn.

  4. Honden mogen onder geen binding binnen in het clubhuis.

  5. Honden mogen niet op de tennisvelden en de petanquebaan.

  6. Honden mogen niet in de zandbak, of op en rond inrichtingen die voorzien zijn voor kinderen.

  7. De graspleinen rond de club zijn in de eerste plaats speelpleinen voor kinderen.

  8. Uitwerpselen worden onmiddellijk door de begeleider van de hond opgekuist: de begeleider verbindt zich ertoe om steeds in het bezit zijn van de nodige plastieken zakjes. Deze worden door de begeleider na gebruik meegenomen en niet op de club weggegooid.

  9. Wanneer de hond onrustig is (vb. voortdurend geblaf, naspringen van ballen, opspringen tegen derden, … is de begeleider verplicht om de hond van het terrein van TCLO te verwijderen uit respect voor de overige aanwezigen en met het oog op de rust in en om de club.

  10. Bestuursleden, VZW leden en/of uitbating kunnen bij het niet naleven van de voormelde regels beslissen dat een hond van het terrein verwijderd moet worden.

  11. Bij herhaalde inbreuken op voormelde regels kan een definitief verbod tot meebrengen van een hond door het bestuur worden opgelegd.

 

Fair-play gedragscode.

 

Het ganse clubleven kan onmogelijk in een clubreglement vastgelegd worden. Door bepaalde regels vrijwillig na te leven, kan heel wat irritatie vermeden worden. Vaak is men er zich niet van bewust hoe bepaalde gedragingen storend kunnen overkomen bij andere leden. Als iedereen de volgende gedragscode in acht neemt, worden ongetwijfeld onnodige irritaties tot een minimum beperkt.

 

Onze tennisclub heeft vooral in the begin van het zomerseizoen een grote bezetting, omdat er nu eenmaal veel spelende leden zijn. Vaak zijn er terreinen bezet vanwege interclub, tennislessen, jeugdwerking, terrein-onderhoud... Houd hier vooraf rekening mee en informeer jezelf over de clubkalender via flyers op de club en via de website van TCLO. Dit voorkomt nutteloze verplaatsingen en irritatie. Er is ook steeds de mogelijkheid om een terrein te reserveren.

 

Als er bij aanvang van een speeluur nog terreinen vrij zijn, vermijd dan om spelende leden van hun terrein te sturen. Zelfs bij een reservatie kan je eventueel een ander terrein nemen als dit toch vrij ligt en hierdoor anderen langer kunnen spelen.

 

Een tennispartij moet leuk zijn. Te veel pret kan echter storend zijn voor de spelers op andere terreinen.

 

Er wordt verwacht dat het terrein wordt vrijgegeven wanneer de tennispartij vroegtijdig tot een einde komt, m.a.w. verlaat het speelterrein zodat anderen gegadigden kunnen beginnen spelen.

 

Ouders nemen hun kinderen soms mee op het terrein. Als er naastliggende terreinen bezet zijn, kan het storend zijn als die jongeren als ijverige ballenjongens of -meisjes optreden. Bovendien lopen ze het gevaar om geraakt te worden door een rondvliegende tennisbal.

 

Als je ballen wegrollen achter een ander bezet terrein, ga dan niet achter je ballen aan of begin niet te roepen, want dan stoor je de spelers van het andere terrein. Tracht even geduld te oefenen en hoop dat de spelers van het naburige terrein de beleefdheid hebben om je bal op te merken en terug te slaan. Jouw roepen hindert de andere partij om rustig na te kijken of er vreemde ballen tussen hun ballen geraakt zijn.

 

Ons clubreglement voorziet een strikte regeling voor het ophangen van de lidkaart om een terrein te reserveren. Sommige leden trachten dit te omzeilen om ergens een uurtje meer te kunnen spelen. Ook hier geldt de regel dat de geest van ons reglement moet gevolgd worden in het belang van de grootste groep spelers. Er wordt niet toegelaten dat men zijn lidkaart hangt om een terrein te reserveren voor iemand anders.

 

Als een lidkaart vergeten wordt, is de regel om voor die dag een dagkaart te kopen. Wie zijn lidkaart kwijt is, kan mits een foto in te leveren tegen een geringe bijdrage een nieuwe lidkaart bekomen. Neem na je speeluur je lidkaart ook terug weg van het bord.

 

Het is verboden om wagens te parkeren aan de onderbroken gele lijn naast terrein 1 in de Guicciardinistraat. Dit is een draairuimte om personenwagens en hulpdiensten vrije doorgang te geven.

 

Volgens het reglement eindigt een speeluur nadat dit uur volledig voorbij is en pas dan kan een nieuw terrein bezet worden. Wie dus wat vroeger stopt om een nieuw terrein te bezetten ontneemt andere leden de kans tot spelen. Twee uren na mekaar spelen kan alleen als er geen andere gegadigden zijn.

CONTACT 

ADRES

Tennisclub Linkeroever

Goethestraat 5

2050 Antwerpen

België

OPENINGSTIJDEN

Periode:

April t.em. september

Elke dag geopend
vanaf 09:00u

© 2020 TCLO

 • White Facebook Icon
 • Instagram

STUUR EEN BERICHT

OVERIGE

Belfius: BE42 7765 9077 4254

Ondernemingsnummer: BE 0412 096 580